LSG - תכשיטי מגע
   Skip Navigation Links   Join us on Facebook
   
Skip Navigation Links

  הזמנות מוצרים וביצוע רכישות
 

עם סיום תהליך ההזמנה על-ידך וסיום תהליך התשלום, הזמנתך תכנס לתור ההזמנות והיא תחכה לאישור מהימנותה ומהימנות הפרטים האישיים של המזמין ואישור חברת כרטיסי האשראי.

· פרטי הפעולה כמו שמופיעה ברישומי האתר תהיה כהזמנה סופית ותהווה כעסקה ו/או כהזמנה בכתב ובחתימת המשתמש. רישום פרטי פעולה זה יהיה קביל על הצדדים כפעולה מסחרית לכל דבר ועניין.

· זמן הטיפול בהזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי ואו לפעולות כאלה ואחרות הנדרשות עבור אספקתו כגון יצור, בדיקה, אריזה, וכיו"ב.

· לאחר סיום הכנת החבילה, תישלח הזמנתך בדואר רשום אל הכתובת שהשארת בתהליך ההזמנה.

  תשלום
 

תנאי לאישור פעולה של גולש באתר הוא אישור מצד חברת כרטיסי האשראי שדרכה התחייב לבצע את הרכישה.

· התשלום יהיה עבור מחיר המוצרים ו/או השירותים הכללי ובתוספת הוצאות משלוח וטיפול כמפורט באתר.

  משלוח
 

עלויות משלוח רגילות: הצוות המפעיל את האתר מבסס את עלויות המשלוחים על עלויות הנגבות ממנו על-ידי נותני השירות. עלויות אלה יועברו וישולמו במלואן על ידי המשתמש אלא אם נמסר אחרת.

· עלויות משלוח וטיפול משתנות: המוצרים יארזו באופן שיהיה המתאים ביותר למוצרים המוזמנים וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית של הצוות המפעיל. הלקוח יחויב בעלויות הנובעות מצרכי אריזה מיוחדים ו/או ממשקל האריזה ו/או יתר נפח שהם תוצאה של אריזה מיוחדת. 

  החזרות
 

החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם האתר.

· המוצרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית ושאריזתם במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה.

· כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.

· דמי הובלת המוצר חזרה למחסני האתר הם באחריות המשתמש. המשתמש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים. במקרה בו ניתן למשתמש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב המשתמש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את המשתמש בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ ואו בעולם יחויב המשתמש בעלויות אלה.

· אם ברצונך לקבל החזר כספי על מוצר שהמשלוח עליו אליך התקבל חינם, עלות שילוח המוצר אליך תנוכה מההחזר הכספי עבור המוצר.

· שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן להפנות לשירות הלקוחות בטלפון:077-2015886  או בדואל: mia@njoyer.com

 

  שאלות
  לקבלת פרטים ובירורים של כל נושא יש לפנות לשירות הלקוחות בטלפון
 077-2015886  בימים א-ה, בין השעות: 10:00-17:00 או בדואל: mia@njoyer.com
  דין ושיפוט
 

 

בביקורך באתר, הנך מסכים לכך שתנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל בכל דבר ועניין.

· בביקורך באתר הנך גם מסכים כי הכתובת לבירורים ומחלוקת בנושא האתר והפעולות שבו יהיה בית המשפט שבמחוז תל-אביב.

אנו מאחלים לך קניה מהנה ומוצלחת!

 


True products, ideas , stories, pictures and shop pages byLisa Shelly Gabriel  © All rights reserved  נקודות מכירה   תקנון האתר   צור קשר   קישורים  
רכישת מוצרים ושרותים באתר בכפוף לתקנון . התשלומים המאובטחים באמצעות PayPal